Het invullen van formulieren of aanvragen van regelingen:

Regelmatig krijgt u te maken met (online) formulieren die ingevuld moeten worden. Voor niet iedereen is dit gemakkelijk, terwijl er wel vaak grote persoonlijke belangen mee gemoeid zijn.

Denk aan:

 1. Bijzonder Bijstand aanvragen.
 2. Wijzigingen.
 3. Melden vakantie of verblijf buiten Nederland.
 4. Melden inkomen.
 5. Individuele inkomenstoeslag.
 6. AV-Delft.
 7. Belastingregelingen Belastingdienst.
 8. Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.
 9. Leren eenvoudig Budget Beheer.
 10. Toeslag wet UWV.
 11. Valys pas.
 12. Verschillende uitkeringen aanvragen zoals Bijstandsuitkering, UWV e.d.
 13. Kwijtschelding Belastingen.
 14. Inschrijving als werkzoekend, woningzoekend.
 15. DUO Leningen aanvragen.
 16. Digid regelingen.
 17. Huur- en zorgtoeslag.
 18. Kinderopvangtoeslag.
 19. Ov-chipkaart.
 20. Gehandicaptenparkeerkaart en plaats.
 21. Delftpas aanvragen.
 22. Introduceren bij verschillende organisaties zoals voedselbank, kledingbank e.d.
 23. Buddy of maatje aanvragen.

Bemiddelen en Bezwaren indienen

Heeft u conflict met de Gemeente of een andere instantie? Sint Karas helpt graag bij indienen van bezwaren via de juiste routen.

Sint Karas bemiddelt ook namens u met verschillende instanties om een beste oplossing te kunnen bereiken. Denk ook hier aan betalingsregelingen aanvragen.  

KvK: 73436135